Strona Tematyczna!

Wycena spółki

Post by relatedRelated post

Okoliczności, w których opłaca zgłaszać się do Cann Advisory w celu wyceny przedsiębiorstwa albo spółki
Sytuacje, w których opłaca zgłaszać się do Cann Advisory w celu wyceny przedsiębiorstwa lub spółki są tak znaczące, że nie można tego zaniedbać. Przykładowo, wycena przedsiębiorstwa zalecana jest wtedy gdy: ma nastąpić nabycie albo sprzedaż przedsiębiorstwa, planowana jest fuzja spółki, zaplanowano podział przedsiębiorstwa, następuje wszechstronne planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie, toczy się postępowanie arbitrażowe, następuje emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, potrzebna jest ocena zaplanowanych opcji strategicznych w firmie albo następuje przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wszystkie wyceny są kompleksowe, bo Cann Advisory współpracuje w zakresie wycen nieruchomości oraz urządzeń z wykwalifikowanymi rzeczoznawcami majątkowymi i profesjonalnymi specjalistami z tej dyscypliny. Z tego względu projekty doradcze realizowane są na wysokim poziomie. Profesjonalnie wykonana wycena firm i spółek pozwala na dalsze zrealizowanie strategii przedsiębiorstwa bez jakichkolwiek wątpliwości.

About